@article{Krupińska:2011,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Wpływ czasu flokulacji na jakość wody uzdatnionej",
  journal = "Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment",
  volume  = "T. 14",
  number  = "nr 1",
  pages   = "17--28",
  year    = "2011",
}