@article{Wi¶niewska:2011,
  author  = "M. Wi¶niewska and M. Adamski and R. Wi¶niewski",
  title   = "Selekcja klas kompatybilno¶ci z zastosowaniem teorii hipergrafów",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 57",
  number  = "nr 6",
  pages   = "675--678",
  year    = "2011",
}