@article{Grobelny:2011,
  author  = "M. Grobelny and I. Grobelna",
  title   = "Problem hierarchii w transformacji diagramów aktywności UML 2.x do sieci Petriego sterowania",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 57",
  number  = "nr 7",
  pages   = "729--732",
  year    = "2011",
}