@article{Gramacki:2011,
  author  = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title   = "Automatyczne tworzenie podsumowań metodami algebraicznymi",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 57",
  number  = "nr 7",
  pages   = "751--755",
  year    = "2011",
}