@article{Wysokowski:2011,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Modernizacja mostu Golden Gate",
  journal = "In┐ynier Budownictwa",
  number  = "nr 6",
  pages   = "79--82",
  year    = "2011",
}