@article{Wysokowski:2011,
  author  = "A. Wysokowski and R. Kaszewski and E. Kordek and Z. Kubiak",
  title   = "III ¦wiatowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 4]",
  journal = "Obiekty In¿ynierskie",
  number  = "nr 2 (2)",
  pages   = "51--59",
  year    = "2011",
}