@article{Giez:2011,
  author  = "P. Giez and A. Wysokowski",
  title   = "Wyniki społecznej ankiety na temat postrzegania konstrukcji mostowych",
  journal = "Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele",
  number  = "nr 3",
  pages   = "38--42",
  year    = "2011",
}