@article{Kołodziejska:2011,
  author  = "E. Kołodziejska and E. Mianowska",
  title   = "Absolwenci pedagogiki na rynku pracy. Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Rocznik Lubuski : zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych",
  volume  = "Tom 37",
  number  = "część 2",
  pages   = "231--245",
  year    = "2011",
}