@article{Juchimiuk:2011,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Wybrane aspekty polskiej polityki architektonicznej związanej z gospodarowaniem energią w budynkach",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "51--56",
  year    = "2011",
}