@article{Juchimiuk:2011,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Certyfikacja ekologiczna BREEAM w warunkach polskich - trzy budynki biurowe Trinity Park III, Crown Square, Katowice Business Point",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 5",
  pages   = "88--95",
  year    = "2011",
}