@article{Olencki:2011,
  author  = "A. Olencki",
  title   = "Powtarzalność jako miara jakości testu dokładności licznika energii elektrycznej",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 11",
  pages   = "154--158",
  year    = "2011",
}