@article{Jabłoński:2011,
  author  = "J. Jabłoński",
  title   = "Koncepcja kryptosystemu RSA z kluczem jednorazowym",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 11",
  pages   = "173--177",
  year    = "2011",
}