@article{Eckert:2011,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Drewniane kościoły województwa lubuskiego. Trwanie architektury gwarancją nieprzemijania ducha",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Architektura",
  volume  = "R. 108",
  number  = "z. 14, cz. 1",
  pages   = "110--115",
  year    = "2011",
}