@article{Arkusz:2008,
  author  = "K. Arkusz",
  title   = "Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia? = How to recruit the best candidates for studies?",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 14",
  number  = "no 3",
  pages   = "81--83",
  year    = "2008",
}