@article{Laber:2011,
  author  = "A. Laber",
  title   = "Modyfikowanie warunków pracy węzła tarcia olejami z dodatkami eksploatacyjnymi na bazie środków smarnych stałych",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 42",
  number  = "nr 5",
  pages   = "137--145",
  year    = "2011",
}