@article{Matysiak:2011,
  author  = "A. Matysiak and E. Grochowska",
  title   = "Konstrukcje stalowe i zespolone stalowo-betonowe sprężane",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 11",
  pages   = "34--37",
  year    = "2011",
}