@article{Matysiak:2011,
  author  = "A. Matysiak and E. Grochowska",
  title   = "Zastosowanie sprężania w konstrukcjach stalowych i zespolonych stalowo-betonowych",
  journal = "Wiadomości Projektanta Budownictwa",
  number  = "nr 10",
  pages   = "11--13",
  year    = "2011",
}