@article{Juchimiuk:2011,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie socjalnym a zjawisko ubóstwa energetycznego - Wielka Brytania, Włochy, Holandia",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 12",
  pages   = "75--82",
  year    = "2011",
}