@article{Świadek:2011,
  author  = "A. Świadek and K. Szopik-Depczyńska",
  title   = "Koniunktura a aktywność innowacyjna systemów przemysłowych w regionach Polski - modelowanie probitowe",
  journal = "Barometr Regionalny : analizy i prognozy",
  number  = "nr 3",
  pages   = "95--104",
  year    = "2011",
}