@article{Bielefeldt:2011,
  author  = "K. Bielefeldt and W. Papacz and J. Walkowiak",
  title   = "Ekologiczny samochód. Wzmocnione tworzywa sztuczne w technice motoryzacyjnej. Rozważania konstrukcyjne. Część 2",
  journal = "Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering",
  number  = "nr 4",
  pages   = "95--107",
  year    = "2011",
}