@article{Mróz:2011,
  author  = "T. Mróz",
  title   = "Dwa wizerunki Platona w twórczości Wladysława Tatarkiewicza",
  journal = "Filo-Sofija",
  number  = "nr 13-14",
  pages   = "535--557",
  year    = "2011",
}