@article{Grzegorzewska:2011,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików",
  journal = "Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction",
  volume  = "Tom 24",
  number  = "nr 3",
  pages   = "175--187",
  year    = "2011",
}