@article{Sapeńko:2011,
  author  = "R. Sapeńko",
  title   = "Skoworoda - kozacki syn, pierwszy filozof Ukrainy",
  journal = "Strony : opolskie pismo społeczno-kulturalne",
  number  = "3-4",
  pages   = "8--13",
  year    = "2011",
}