@article{Hawrysz:2011,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Ideologia braci polskich a ich język. Zasada "sola Scriptura" w twórczości Marcina Czechowica",
  journal = "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza",
  volume  = "tom 18",
  number  = "z. 2",
  pages   = "49--75",
  year    = "2011",
}