@article{Piontek:2012,
  author  = "M. Piontek and K. Łuszczyńska and H. Lechów and A. Szuszkiewicz and W. Czyżewska",
  title   = "Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  volume  = "Vol. 55",
  number  = "nr 1",
  pages   = "2--7",
  year    = "2012",
}