@article{Góralewska-Słońska:2011,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title   = "Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "97--112",
  year    = "2011",
}