@article{Hładkiewicz:2011,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title   = "Władysław Zachariasiewicz - życie poświęcone służbie Polsce",
  journal = "Przegląd Polsko-Polonijny : półrocznik",
  number  = "nr 2",
  pages   = "269--278",
  year    = "2011",
}