@article{Sadecka:2011,
  author  = "Z. Sadecka and E. Płuciennik-Koropczuk and A. Sieciechowicz",
  title   = "Charakterystyka ścieków surowych na podstawie frakcji ChZT",
  journal = "Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment",
  volume  = "T. 14",
  number  = "nr 2",
  pages   = "145--156",
  year    = "2011",
}