@article{Mrówczyńska:2012,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Aproksymacja funkcji wielu zmiennych za pomocą sieci neuronowych i systemów rozmytych",
  journal = "Przegląd Geodezyjny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "3--7",
  year    = "2012",
}