@article{Nowogońska:2012,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Zabytkom na odsiecz",
  journal = "Wiadomości Projektanta Budownictwa",
  number  = "nr 2",
  pages   = "7--10",
  year    = "2012",
}