@article{Nowogońska:2012,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Trwałość elementów w predykcji niezawodności eksploatacyjnej budynku",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "60--62",
  year    = "2012",
}