@article{Farnicka:2011,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Wyzwania stojące przed rodziną w sytuacji rozpoznania niepełnosprawności u dziecka",
  journal = "Niepełnosprawność : półrocznik naukowy",
  number  = "nr 6",
  pages   = "18--33",
  year    = "2011",
}