@article{Feldshtein:2012,
  author  = "E. Feldshtein",
  title   = "Struktura geometryczna powierzchni elementów z kompozytu na bazie brązu spiekanego z dodatkiem tlenku glinu",
  journal = "Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny",
  number  = "nr 1",
  pages   = "8--10",
  year    = "2012",
}