@article{Kroczak:2011,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Ikona jako symbol wieczności",
  journal = "Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny",
  number  = "nr 13",
  pages   = "143-159",
  year    = "2011",
  note    = "http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/pdf/h13/11.Kroczak%20[143-159].pdf",
}