@article{Nowogońska:2011,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Budownictwo",
  volume  = "R. 108",
  number  = "z. 19",
  pages   = "229--240",
  year    = "2011",
}