@article{Hawrysz:2011,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Wizerunek księdza katolickiego w XVI-wiecznym piśmiennictwie braci polskich (na przykładzie twórczości Marcina Czechowica)",
  journal = "Język - Szkoła - Religia",
  volume  = "t. 6",
  pages   = "148--162",
  year    = "2011",
}