@article{Bachman:2012,
  author  = "P. Bachman and P. Gawłowicz",
  title   = "Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Robotyka",
  number  = "nr 2",
  pages   = "509--513 [CD-ROM]",
  year    = "2012",
}