@article{Gorockiewicz:2007,
  author  = "R. Gorockiewicz and A. Adamek and M. Korecki",
  title   = "Nawęglanie próżniowe stali specjalnych i wysokostopowych",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 6",
  pages   = "13--19",
  year    = "2007",
}