@article{Kroczak:2012,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Grzegorz Palamas wobec kontrowersji hezychastycznej",
  journal = "Logos i Ethos",
  number  = "1",
  pages   = "127-139",
  year    = "2012",
  note    = "http://upjp2.edu.pl/download/log7_32.pdf",
}