@article{Feldshtein:2012,
  author  = "E. Feldshtein and I. Barshaj",
  title   = "Kształtowanie warstwy wierzchniej elementów żeliwnych w procesie frezowania igłowego",
  journal = "Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "6--11",
  year    = "2012",
}