@article{Zielonka:2012,
  author  = "R. Zielonka and L. Jarosławski and L. Słomińska and J. Radke",
  title   = "Wpływ fizycznej i amylolitycznej modyfikacji ziarna kukurydzy i produktów przemiału na zawartość wybranych składników",
  journal = "Acta Agrophysica",
  volume  = "Vol. 19(1)",
  pages   = "215--225",
  year    = "2012",
}