@article{Farnicka:2012,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Wrażliwy krzykacz",
  journal = "Psychologia w Szkole : wydanie specjalne",
  number  = "1",
  pages   = "58--61",
  year    = "2012",
}