@article{Grzegorzewska:2012,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Emocje w procesie uczenia się i nauczania",
  journal = "Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja",
  number  = "nr 1",
  pages   = "39--48",
  year    = "2012",
}