@article{Farnicka:2012,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Dziecko niesłyszące i jego rodzina",
  journal = "Niepełnosprawność i Rehabilitacja",
  volume  = "R. 12",
  number  = "nr 2",
  pages   = "31--39",
  year    = "2012",
}