@article{Kołodziejczyk:2012,
  author  = "U. Kołodziejczyk and A. Asani",
  title   = "Historia i perspektywy wydobycia węgla brunatnego na Środkowym Nadodrzu",
  journal = "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie",
  number  = "nr 7",
  pages   = "47--52",
  year    = "2012",
}