@article{Kołodziejczyk:2012,
  author  = "U. Kołodziejczyk and A. Asani",
  title   = "Metodyka kompleksowej oceny stanu wałów przeciwpowodziowych",
  journal = "Gospodarka Wodna",
  number  = "nr 8",
  pages   = "337--342",
  year    = "2012",
}