@article{Staszczuk:2012,
  author  = "A. Staszczuk and T. Kuczyński",
  title   = "Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce",
  journal = "Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia",
  number  = "nr 6",
  pages   = "38--42",
  year    = "2012",
}