@article{Kołodziejczyk:2012,
  author  = "U. Kołodziejczyk and A. Asani",
  title   = "Hydrologia pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy (południowo-zachodnia Polska)",
  journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus",
  number  = "nr 11 (2)",
  pages   = "27--44",
  year    = "2012",
}