@article{Zaborowska:2012,
  author  = "K. Zaborowska and A. Andrynowska and T. Klekiel",
  title   = "Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 18",
  number  = "no 2",
  pages   = "124--128",
  year    = "2012",
}