@article{Filik:2012,
  author  = "J. Filik and K. Cyran and J. Skóra and A. Kaczmarek-Pawelska and K. Arkusz and E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Wykrywanie antygenu CA 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 18",
  number  = "no 2",
  pages   = "134--138",
  year    = "2012",
}